Automat Kredytowy – CPL

Automatkredytowy.pl znajdzie i dopasuje do profilu kredytowego Klienta najlepsze oferty spośród ofert ponad 30 instytucji finansowych. W swoim portfelu posiada między innymi oferty: PKO BP, BGŻ BNP PARIBAS, ING, GET IN BANK.
Zalety produktu:
  • ponad 30 ofert instytucji finansowych w jednym miejscu
  • gwarancja dopasowanej oferty
Model i stawka:
  • CPL – 12 zł netto – prawidłowo wypełniony i zweryfikowany formularz; klient z pozytywną historią w BIK i udokumentowanym źródłem dochodu
  • CPL – 4 zł netto – prawidłowo wypełniony i zweryfikowany formularz; klient z negatywną historią w BIK i dowolną formą dochodu, bez zajęcia komorniczego
  • CPL – 1,20 zł nett0 – prawidłowo wypełniony i zweryfikowany formularz; klient z zajęciem komorniczym
UWAGI DODATKOWE:
  • Walidacja odbywa się raz w miesiącu.
  • Wydawca nie może pozyskiwać danych ze stron, które naruszają swoimi treściami prawa lub zasady współżycia społecznego.
  • Weryfikacja stawek odbywa się raz w miesiącu na podstawie raportu od Reklamodawcy.

<<Link do procesu>>