Nest Bank – CPS

Nest Bank – Szybkie kredyty – Bank oferuje korzystne rozwiązanie kredytu dla:
-Klientów indywidualnych
-Przedsiębiorców
-Rolników
-Firm

 

Profil Klienta:
 • wiek: 21-80 lat
 • Minimalny okres zatrudnienia : 3 miesiące – dla umowy o pracę, 6 miesięcy – dla pozostałych umów
 • Akceptowane umowy na czas określony
 • Dopuszczalne DTI* : 65%
  *Współczynnik pomiędzy wysokością środków przeznaczonych na regulowanie zobowiązań kredytu, a wysokością dochodu kredytobiorcy
Zalety produktu:
 • Minimum formalności
 • Szybka decyzyjność
 • krótka i wygodna forma wniosku
 • Brak ukrytych kosztów
Model prowizyjny:
 • CPS – 1% – od kwoty kredytu dla klienta indywidualnego / przedsiębiorcy
 • CPS – 1,25% – od kwoty kredytu dla rolnika / firmy
Dodatkowe uwagi:
 • Walidacja odbywa się raz w miesiącu
 • Działania polegające na sztucznym motywowaniu użytkowników do wykonania akcji są zakazane.
 • Dopuszcza się wprowadzanie wniosków ręcznie (wymagana jest zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych – odpowiedzialność w tym zakresie zawsze ponosi Wydawca).
 • Przed wysyłką mailingu- kreacja musi być zgłoszona i zaakceptowana przez s4ad.

<<Link do procesu>>