Centrum Oddłużeniowe – CPS

Centrumoddłużeniowe.pl oferuje usługi dla osób z problemami z zadłużeniem. Pomaga w analizie oraz uporządkowaniu spraw związanych z zaciąganiem zobowiązań.
Profil Klienta :
  • ma lub miał problemy ze spłatą zadłużenia
Usługi:
  • analiza historii kredytowej – usługa przeznaczona dla osób, które chcą zweryfikować stan i saldo swoich zobowiązań, sprawdzić swoją zdolność kredytową oraz poznać ocenę punktową.
  • plan naprawczy – dla osób, które chcą uporządkować swoją sytuację finansową oraz odzyskać zdolność kredytową.
  • upadłość konsumencka – skierowana jest do osób, które ze względu na przeciwności losu straciły płynność finansową, a ich obecna sytuacja życiowa nie rokuje możliwości spłaty całości lub części zobowiązań.
  • sprzeciw od nakazu – z wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty mogą skorzystać osoby, które w przeciągu ostatnich 14 dni odebrały rzeczowy dokument (wliczając soboty i niedziele).
Model i stawka prowizyjna:
  • CPS – 5% od kwoty opłaconej usługi.
  • Wynagrodzenie uzależnione jest od zawarcia przez Klienta umowy i zapłaty przez niego za dany produkt/usługę.
  • + 3 zł netto CPL – kontaktowy, zainteresowany i nie jest duplikatem
UWAGI DODATKOWE:
  • Walidacja odbywa się raz w miesiącu.
  • Kwota prowizji aktualizowana jest raz w miesiącu, po otrzymaniu przez Solutions4ad raportu rozliczeniowego.

<<Link do procesu>>