Eternal Blade RU – CPL SOI

Eternal Blade to klasyczna przeglądarkowa gra ARPG w stylu europejskiego fantasy. Rycerze w ciężkich zbrojach, mądrzy czarodzieje, ponure lochy i tłumy różnych potworów czekają na bohatera, który zdecydował się obudzić Święty Miecz.
Model prowizyjny:
 • CPL SOI (rejestracja) – 1,00 zł netto.
  Rejestracje z:
  Rosja.
 • CPL SOI (rejestracja) – 0,75 zł netto.
  Rejestracje z krajów:
  Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan.
Cechy gry:
 • free-to-play
 • ciekawy wybór klas bohaterów i mechanizmów bojowych
 • atmosfera europejskiego fantasy.
UWAGI DODATKOWE
Limit dzienny: 50 leadów.
Retencja: minimum 4,5% użytkowników musi ponownie zalogować się do gry.
Geotargeting: ruch z Rosji musi stanowić co najmniej 80% ruchu.
Działania polegające na sztucznym motywowaniu użytkowników do wykonania akcji są zakazane.
Statystyki w systemie są aktualizowane raz na 10 minut.
Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

<<Link do procesu>>

 

English

Eternal Blade is a classic browser ARPG-game in the style of European fantasy. Knights in heavy armor, wise wizards, gloomy dungeons and crowds of various monsters await the hero who decided to awaken the Sacred Sword.
Commission model:
 • CPL SOI (registration) – 1.00 PLN net
  Registrations from:
  Russian Federation.
 • CPL SOI (registration) – 0.75 PLN net
  Registrations from:
  Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan.
Game specs:
 • free-to-play
 • a huge number of mechanics enhance the fighting power of the character, including artifacts, satellites and mounts
 • the atmosphere of European fantasy.
TERMS OF PARTICIPATION
Daily cap – 50 leads.
KPI – the minimum retention is 4.5%.
Geotargeting – Russian Federation has to be at least 80% of total traffic.
Incentivised traffic is not allowed.
Statistics are updated every 10 minutes in the system.
Payment is sent after up to 14 days counted form the date of receiving the invoice.

 

<<Process link>>

 

Русский

Eternal Blade это классическая браузерная игра ARPG в стиле европейского фэнтези . Рыцари в тяжёлом вооружении, мудрые волшебники, тёмные подземелья и толпы разнообразных чудовищ ждут на героя, который решил разбудить Святой Меч.
Модели оплат
 • CPL-SOI (регистрация) – 1.00 PLN
  Регистрации из России.
 • CPL-SOI (регистрация) – 0.75 PLN
  Регистрации из следующих стран:
  Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.
Преимущества продукта:
 • free-to-play
 • интересный выбор классов героев и боевых механик
 • атмосфера европейского фэнтези.
Внимание::
Дневной лимит: 50 регистраций.
KPI: минимальное удержание игроков первого дня должно составлять 4,5%.
Геотаргетинг: конверсии из России должны составлять не менее 80% от общего числа.
Мотивированный траффик/ фрод / бот траффик запрещён.
Статистика в системе обновляется раз в 10 минут.
Срок оплат: 14 дней от момента получения счёта.

 

<<Ссылка на процесс>>