Kierunek Kredyt – CPL

Kierunek Kredyt – firma, która skupiła się na stworzeniu bardzo wygodnego procesu aplikacyjnego dla swoich klientów. Po złożeniu aplikacji po pożyczkę, do klienta dzwoni konsultant, który podczas rozmowy stara się zaoferować najlepiej dopasowany produkt do potrzeb i predyspozycji klienta.
Model prowizyjny:
  • CPL – 10zł netto za każdy poprawnie wypełniony i zweryfikowany wniosek (krótki formularz).
Zalety produktu:
  • Pożyczka od 100zł do kilkunastu tysięcy złotych
  • Produkt indywidualnie dopasowany do potrzeb Klienta
UWAGI DODATKOWE: 
  • Działania polegające na sztucznym motywowaniu użytkowników do wykonania akcji są zakazane.
  • Dopuszcza się wprowadzanie wniosków ręcznie (wymagana jest zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych – odpowiedzialność w tym zakresie zawsze ponosi Wydawca).
  • Walidacja odbywa się raz w miesiącu.
  • Statystyki w systemie są aktualizowane raz na 10 minut.

<<Link do procesu>>