LendUp – CPL+CPS

LendUp to pożyczki przez Internet z ratą już od 64 zł. Czas potrzebny na wypełnienie formularza, uzyskanie decyzji kredytowej i wypłatę pieniędzy – 16 minut.
Profil Klienta:
 • wiek: 18-80 lat
 • obywatel Rzeczpospolitej Polskiej
 • posiada stały, udokumentowany dochód, minimum 800 zł netto
 • akceptowany dochód: osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę – zlecenie, umowę o dzieło, umowę o pracę tymczasową, rolnicy, działalność gospodarcza, renciści, emeryci
 • Klient jest sprawdzany w bazach: InfoMonitor, ERIF, KRD, BIK.
Cechy produktu:
 • pożyczka online nawet w 16 minut
 • maksymalny okres kredytowania – 36 miesięcy
 • kwota: od 500 do 15 000 zł.
Model prowizyjny:
 • CPL – 9 zł netto – Klient, który złoży pełny wniosek po pożyczkę lub – w przypadku, gdy Klient porzuci formularz – Klient odbierze telefon i wyrazi zainteresowanie produktem. Klient nie może mieć zajęcia komorniczego.
 • CPS Każdy Klient – 105 zł netto.
Reklamodawca zastrzega, że przy konwersji poniżej 2% nie wypłaca wynagrodzenia danemu partnerowi.
Konwersja rozumiana jest jako stosunek sumy spisanych wniosków o pożyczkę do sumy kontaktów semi narrow.
Kontakt semi narrow to każdy przekazany wniosek oprócz wniosków, które mają statusy:
 • Nowy/Niezwalidowany
 • Zamknięty/Czarna Lista
 • Zamknięty/Duplikat
 • Zamknięty/Wniosek w systemie do 1 miesiąca wstecz
 • Zamknięty/Ważna umowa do 6 rat
 • Zamknięty/Poprzedni wniosek odrzucony.

UWAGI DODATKOWE:

 • Reklamodawca otrzymuje w linku parametry wydawców i oblicza indywidualne progi konwersji.
 • Działania polegające na sztucznym motywowaniu użytkowników do wykonania akcji (LEAD) są zakazane.
 • Dopuszcza się wprowadzanie wniosków ręcznie (wymagana jest zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych – odpowiedzialność w tym zakresie zawsze ponosi Wydawca).
 • Walidacja odbywa się raz w miesiącu.
 • Przed wysyłką mailingu- kreacja musi być zgłoszona i zaakceptowana przez s4ad.

<<Link do procesu>>