Pożyczka Koliber – CPS

Pożyczka Koliber środki dostępne w pięciu wariantach: 400, 600, 800, 1000 oraz 1200zł. Okres spłaty pożyczki jest stały i wynosi 60 dni.Pożyczka dostępna jest dla osób posiadających dochód z tytułu umowy o pracę, emerytury lub renty z minimalnym dochodem 1800 zł dla umowy o pracę oraz 1100 zł dla emerytury/renty.
Zalety produktu:
  • kwota pożyczki od 400 do 1200 zł
  • okres pożyczki do 60 dni
  • brak opłat wstępnych
  • minimalny dochód 1800 zł
Stawka i model prowizyjny:
  • 40 zł netto – CPS za udzielenie pożyczki
UWAGI DODATKOWE:
  • Walidacja odbywa się raz w miesiącu.
  • Działania polegające na sztucznym motywowaniu użytkowników do akcji są zakazane.

<<Link do procesu>>