Pożyczka Plus – CPS

Pożyczka Plus to firma udzielająca szybkich pożyczek on-line od 200 zł do 7000zł.  Działalność firmy sięga 2010 r. Rozwój w dziedzinie kredytowania i osiągnięcie najwyższego poziomu zadowolenia Klientów jest podstawowym celem działalności spółki.
Profil Klienta:
  • wiek 21-73 lat
  • obywatel Rzeczpospolitej Polskiej
  • zatrudniony
  • brak wpisów do rejestrów dłużników naruszających obowiązek terminowego regulowania należności finansowych
Cechy produktu:
  • pożyczka od 200 zł do 5000 zł
  • pierwsza pożyczka na okres spłaty 30 dni
  • dla stałych klientów do 8000 zł na okres 45 dni
Model i stawka:
  • CPL – 15 zł netto – poprawnie wypełniony i potwierdzony przez Reklamodawce wniosek kontaktowy
  • Nowy Klient CPS – 45 zł netto – udzielona pożyczka
UWAGI DODATKOWE:
  • Walidacja odbywa się raz w miesiącu.

<<Link do procesu>>