PożyczkaOK – CPS

PożyczkaOK oferuje pożyczki do kwoty 5000zł, których spłatę rozkłada na wygodne miesięczne raty nawet do 30 miesięcy.
Zalety produktu:
  • pożyczka na raty – do 30 miesięcy
  • kwota od 1500 do 7000 zł
  • klient może mieć uruchomioną tylko jedną pożyczkę w danym czasie
  • bez wymagań zastawów, czy poręczeń
Model rozliczeniowy:
  • CPS – 110 zł netto za udzielenie pożyczki
UWAGI DODATKOWE:
  • Działania polegające na sztucznym motywowaniu użytkowników do wykonania akcji są zakazane.
  • Walidacja odbywa się raz w miesiącu.
  • Statystyki w systemie są aktualizowane raz na 10 minut.

<<Link do procesu>>