Profi Credit – CPL/CPS/CPL+CPS

PROFI CREDIT Poland jest jedną z największych firm pożyczkowych w Polsce. Pożyczka Profi Credit przeznaczona dla szerokiej grupy osób, które potrzebują środków finansowych na pokrycie nieprzewidzianych wydatków.
W ramach współpracy z Profi Credit udostępniamy możliwość udziału w trzech kampaniach:

 1. Profi Credit

Profil Klienta:
 • wiek: 18-80 lat
 • obywatel Rzeczpospolitej Polskiej
 • posiada stały, udokumentowany dochód
 • akceptowany dochód: osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę – zlecenie, umowę o dzieło, umowę o pracę tymczasową, rolnicy, działalność gospodarcza, renciści, emeryci
Cechy produktu:
 • pożyczka ratalna
 • na zaświadczenie – do kwoty 9 000 zł
 • na dowód – od drugiej pożyczki
 • raty: od 6 do 36 miesięcy
 • kwota: od 500 do 25 000 zł
Model prowizyjny:
 • CPL – 7 zł netto – przy konwersji 2%-5%
 • CPL – 8 zł netto – przy konwersji 5%-10%
 • CPL – 11 zł netto – przy konwersji powyżej 10%
 • Do odwołania – CPL – 12 zł netto – przy konwersji powyżej 15%
 • Profi Credit rozumie konwersję jako stosunek sumy spisanych wniosków o pożyczkę do sumy kontaktów semi narrow.
 • Kontakt semi narrow to każdy przekazany wniosek oprócz wniosków, które mają statusy:
  Nowy/Niezwalidowany
  Zamknięty/Czarna Lista
  Zamknięty/Duplikat
  Zamknięty/Wniosek w systemie do 1 miesiąca wstecz
  Zamknięty/Ważna umowa do 6 rat
  Zamknięty/Poprzedni wniosek odrzucony
 • Profi Credit otrzymuje w linku parametry wydawców i oblicza indywidualne progi konwersji.

MOŻLIWOŚĆ DZIAŁANIA POPRZEZ API.

<<Link do procesu>>

 2. Profi Credit Online

Profil Klienta:
 • wiek: 18-80 lat
 • obywatel Rzeczpospolitej Polskiej
 • posiada stały, udokumentowany dochód, minimum 800 zł netto
 • akceptowany dochód: osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę – zlecenie, umowę o dzieło, umowę o pracę tymczasową, rolnicy, działalność gospodarcza, renciści, emeryci
 • Klient jest sprawdzany w bazach: InfoMonitor, ERIF, KRD, BIK
Cechy produktu:
 • pożyczka ratalna
 • na zaświadczenie – do kwoty 9 000 zł
 • na dowód – od drugiej pożyczki
 • raty: od 6 do 36 miesięcy
 • kwota: od 500 do 25 000 zł
Model prowizyjny:
 • CPL – 10 zł netto – Klient, który złoży pełny wniosek po pożyczkę lub – w przypadku, gdy Klient porzuci formularz – Klient odbierze telefon i wyrazi zainteresowanie produktem. Klient nie może mieć zajęcia komorniczego.
 • CPS Każdy Klient- 100 zł netto

UWAGI DODATKOWE:

 • Profi Credit zastrzega, że przy konwersji poniżej 2% nie wypłaca wynagrodzenia danemu partnerowi
 • Działania polegające na sztucznym motywowaniu użytkowników do wykonania akcji (LEAD) są zakazane.
 • Dopuszcza się wprowadzanie wniosków ręcznie (wymagana jest zgoda Klienta na przetwarzanie danych osobowych – odpowiedzialność w tym zakresie zawsze ponosi Wydawca).
 • Walidacja odbywa się raz w miesiącu.
 • Przed wysyłką mailingu- kreacja musi być zgłoszona i zaakceptowana przez s4ad.

<<Link do procesu>>

 

3. Profi Credit CPS

Profil Klienta:
 • wiek: 18-80 lat
 • obywatel Rzeczpospolitej Polskiej
 • posiada stały, udokumentowany dochód
 • akceptowany dochód: osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, umowę – zlecenie, umowę o dzieło, umowę o pracę tymczasową, rolnicy, działalność gospodarcza, renciści, emeryci
Cechy produktu:
 • pożyczka ratalna
 • na zaświadczenie – do kwoty 9 000 zł
 • na dowód – od drugiej pożyczki
 • raty: od 6 do 36 miesięcy
 • kwota: od 500 do 25 000 zł
Model prowizyjny:
 • CPS Każdy Klient – 160 zł netto

<<Link do procesu>>