SolCredit – CPL lub CPS

SolCredit – firma skupia się na podpowiadaniu z jakich ofert finansowych można skorzystać, aby klient otrzymał najkorzystniejszy produkt finansowy jakiego potrzebuje.
Cechy produktu:
  • pożyczka od 100 do 5000zł
  • natychmiastowy wynik analizy i propozycja dopasowanej oferty
  • pożyczka od 5 do 50 dni
  • formularz ma wymagane tylko jedno pole, tj. numer telefonu
Solcredit umożliwia udział w jednej z dwóch kampanii:
1. Solcredit CPS
Model prowizyjny:
  • CPS Każdy Klient – 100 zł netto (powyżej 100 sprzedaży – 110 zł).
2. Solcredit CPL
Model prowizyjny:
  • CPL – 23 zł netto – zweryfikowany klient, który potwierdził zainteresowanie produktem
UWAGI DODATKOWE:
  • Działania polegające na sztucznym motywowaniu użytkowników do wykonania akcji są zakazane.
  • Walidacja odbywa się raz w miesiącu.
  • Statystyki w systemie są aktualizowane raz na 10 minut.