Zylion – CPS

Zylion to proces online o szybką pożyczkę, czyli chwilówkę.
Profil Klienta:
 • wiek: 22-75 lat
 • posiada polskie obywatelstwo
 • mieszka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie posiada zaległości finansowych wobec Zylion.pl w momencie wnioskowania o pożyczkę i posiada zdolności do jej przyszłej spłaty.
Cechy produktu:
 • chwilówka
 • kwota: 100 – 3 500 zł
 • okres spłaty: 1 – 30 dni.
Model i stawka:
 • CPS Nowy Klient – 90 zł netto.
UWAGI DODATKOWE: 
 • Zakazane są działania prowadzące do sztucznego motywowania użytkowników do wykonania akcji.
 • Walidacja odbywa się raz w tygodniu.

<<Link do procesu>>