Polityka prywatności & Klauzura Informacyjna RODO

Zasady są dla nas ważne

1. Administratorem Pańskich danych osobowych będzie Solutions4ad Sp. z o.o.
Możesz się z Nami kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: al. Wojska Polskiego 11 / Solutions4ad, e-mailowo: info@solutions4ad.com telefonicznie 793 416 519
2. Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji z Administratorem.
3. Państwa dane osobowe posiadamy bezpośrednio od Państwa, poprzez wypełnienie formularza albo przesłanie wiadomości e- mail.
4. Państwa dane mogą być przekazywane osobom świadczące usługi na rzecz Administratora w zakresie modernizacji strony. Dane te mogą być również przekazywane podmiotom od Państwa w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami .
Na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Państwa dane osobowe również innym podmiotom.
Natomiast Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a po jej zakończeniu zostaną usunięte.
6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.
8. W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli prowadzić korespondencji i informować o niej drogą elektroniczną.
9. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Chcesz zacząć z nami współpracę?

Napisz do nas.