Słownik pojęć

Afiliacja – inaczej marketing afiliacyjny – rodzaj marketingu online, w którym bierze udział Reklamodawca, Sieć Afiliacyjna oraz Wydawca. Charakterystyczną cechą afiliacji jest rozliczanie współpracy za efekt.

 

Reklamodawca – podmiot, który posiada usługę lub produkt i chce rozpocząć działania reklamowe przy pomocy marketingu afiliacyjnego. Reklamodawcą może zostać każdy, nawet jeśli jego jedynym cele jest zwiększenie ruchu na stronie.

 

Sieć Afiliacyjna – podmiot, który umożliwia realizację zadań marketingu afiliacyjnego. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenia oraz kontakty, obsługuje technologie afiliacyjną, często jest przewodnikiem dla Reklamodawców i Partnerów. Sieć, stanowiąc łącznik pomiędzy Reklamodawcą a Wydawcą, zachęca do udziału w danym programie partnerskim. Wszystko to sprawia, że jest głównym ogniwem marketingu afiliacyjnego.

 

Wydawca/Partner – dysponują kanałami sprzedaży, za pomocą których docierają do Klientów Reklamodawców. Może zostań nim każdy, kto zarejestruje się w systemie partnerskim należącym do Sieci Afiliacyjnej lub bezpośrednio do Reklamodawcy.  Tu możesz się zarejestrować – Zarejestruj się.

 

Technologia afiliacyjna umożliwia realizację podstawowych zadań Sieci Afiliacyjnych, czyli:

 • tworzenie programów partnerskich,
 • generowanie kodów zliczających,
 • gromadzenie statystyk, wynikających z działalności Partnerów,
 • możliwość rejestracji Partnerów,
 • udostępnianie linków partnerskich oraz kreacji reklamowych Partnerom,
 • rozliczanie działań Partnerów,
 • wypłatę prowizji.

 


Program partnerski
– działa dzięki wykorzystaniu specjalistycznej technologii, która pozwala na udostępnianie form reklamowych oraz gromadzenie statystyk z ich gromadzenia. Pozwala na określenie warunków współpracy pomiędzy Reklamodawcą, a Partnerem, który chce go reklamować za odpowiednią prowizję.

 

Walidacja – proces, który ma za zadanie zweryfikować poprawność wygenerowanych akcji. Weryfikacja ta odbywa się pod kątem spełnienia wymagań naliczenia prowizji za akcję. Walidacji dokonuje Reklamodawca i gotowy raport rozliczeniowy przekazuje Sieci Afiliacyjnej, która rozlicza swoich Partnerów.

 

Kod zliczający – pixel – post back – kod, który pozwala na generowanie statystyk z działań Partnerów. W zależności od jego umiejscowienia w procesie może informować o kliku, wypełnienia formularza lub sfinalizowaniu sprzedaży. Kod może zostać umieszczony zarówno na stronie internetowej jak i w systemie Reklamodawcy.

 

Akcjakonwersja – informacja o wykonaniu jakieś czynności – zależnie od rodzaju wynagrodzenia oferowanego w programie partnerskim może to być informacja o kliku lub złożeniu zamówienia w sklepie internetowym. Odzwierciedleniem wykonanych akcji powinna być informacja w statystykach w systemie zliczającym.

 

Statystyki – informacje o wygenerowanych akcjach. Statystyki prezentują takie informacje jak:

 • id partnera,
 • daty oraz godziny wykonania akcji,
 • id oraz nazwy wykorzystanej kreacji reklamowej,
 • id akcji,
 • IP, z jakiego akcja została wykonana,
 • dodatkowych parametrów nadawanych  przez partnera, tzw. subid.


Prowizja
– wynagrodzenie za efekt prowadzonych działań reklamowych na rzecz danego Reklamodawcy.

 

Model rozliczenia  – sposób rozliczenia prowizji za współpracę. Kluczowe by przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań  w marketingu afiliacyjnym jako Reklamodawca określić cele i dobrać do nich odpowiednie modele rozliczeń i ich definicje. Z perspektywy Wydawcy – zawsze warto zapoznać się z warunkami rozliczeń danego programu partnerskiego. Najczęściej używanymi modelami rozliczeń są:

 • CPM oraz CPT – rozliczenie za 1000 wyświetleń danej kreacji reklamowej.
 • CPC – rozliczenie za kliknięcia w kreację reklamową.
 • CPL – rozliczenie za wypełnienie formularza, może nim być wniosek o pożyczkę, formularz rejestracyjny na stronie, zapisanie się do newslettera. Definicja modelu CPL jest dość płynna, zawsze powinna być doprecyzowana.
 • CPA – rozliczenie za akcję. Akcją może być: klik, formularz, zapisanie się do newslettera, sprzedaż. Definicja modelu powinna być doprecyzowana.
 • CPO – rozliczenie za zamówienie. Zamówieniem może być: wniosek o ofertę ubezpieczenia lub złożenie zamówienia w sklepie internetowym.
 • CPS – rozliczenie za sprzedaż produktu lub usługi.


Landing page
– pierwsza strona na jaką jest kierowany użytkownik po kliknięciu w kreację reklamową. Może być stroną samodzielną lub być częścią dużo większej witryny. Powinna zawierać takie elementy, które pozwolą na osiągnięcie założonych celów, np. dokonania zakupu określonego produktu lub usługi albo złożenia wniosku o polisę ubezpieczeniową.

 

Tracking – czyli śledzenie użytkownika. Systemy afiliacyjne pozwalają na śledzenie użytkownika od wykonania przez niego pierwszej akcji, jaką jest klik (czasem już wyświetlenie) w kreację reklamową do momentu wykonania określonej akcji np. CPL, czyli wypełnienia formularza.

 

Link polecający – to nic innego jak link przeznaczony do promocji wybranego programu partnerskiego. Można go pobrać ze swojego konta partnerskiego w systemie partnerski, w którym jest się zarejestrowanym.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *