Walidacja – kilka ważnych informacji

 

Walidacja – kilka ważnych informacji

Czym jest walidacja?

Pracownicy Sieci Afiliacyjnej w komunikacji dotyczącej rozliczeń posługują się słowem ‘walidacja’, co ono oznacza?

Słownik języka polskiego definiuję walidację jako «ogół czynności mających na celu zbadanie odpowiedniości, trafności lub dokładności czegoś»[1]

W marketingu afiliacyjnym walidacja to proces, który ma za zadanie zweryfikować poprawność wygenerowanych akcji. Weryfikacja ta odbywa się pod kątem spełnienia wymagań naliczenia prowizji za akcję.

Walidacja jest jednym z najważniejszych elementów współpracy pomiędzy Reklamodawcą – Siecią Afiliacyjną – Wydawcą. Pozwala na ocenę skuteczności działań.

 

 

Jak wygląda proces walidacji?

Walidacji dokonuje Reklamodawca. Na podstawie określonych wcześniej wymagania sprawdza, czy dostarczane akcje spełnia warunki do wypłaty prowizji.

Sieć Afiliacyjna otrzymuje raport i na jego podstawie rozlicza Wydawców w systemie afiliacyjnym.

 

 

Jak długo trwa proces walidacji?

Zazwyczaj Reklamodawca waliduje dostarczone konwersje w miesięcznych cyklach, ale czasem zastrzega sobie prawo do dłuższych okresów rozliczeniowych. Dlaczego?

Coraz częściej Reklamodawcy zastrzegają, że prowizja nie zostanie wypłacona jeśli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, czyli jak czytamy na https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/

“Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepach tradycyjnych.”

W związku z tym faktem, możliwe są następujące rozwiązania:

 • raporty walidacyjne są tworzone i przesyłane do Sieci Afiliacyjnych co najmniej 14 dni po zakończeniu miesiąca rozliczanego,
 • raporty walidacyjne są tworzone i przesyłane do Sieci Afiliacyjnych co najmniej 30 dni po zakończeniu miesiąca rozlicznego,
 • Reklamodawca tworzy i przesyła raport walidacyjny z niepełnymi statystykami, a po 30 dniach po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego tworzy i przesyła raport dowalidujący.

Należy wziąć pod uwagę taką możliwość, że Klient dostarczony ostatniego dnia miesiąca, może sfinalizować zakup dopiero w kolejnym miesiącu! Warto poczekać na pełny raport.

 

 

Jakie mogą być powody odrzucenia konwersji?

Model prowizyjny powinien posiadać dokładną definicję, to znaczy określać za co wypłacana jest prowizja. I każda dostarczona w danym programie partnerskim akcja musi spełnić warunki definicji modelu!

Przykładowe definicje modelu rozliczeniowego:

 • CPL 18 zł netto – zainteresowanie klienta potwierdzone podczas rozmowy telefonicznej (nie duplikat w przeciągu ostatnich 30 dni).
 • CPS 2% – prowizja zostanie przyznana jeżeli w ciągu 40 dni od wysłania wniosku klient podpisze umowę kredytową i w ciągu 14 dni, nie odstąpi od niej.
 • CPA 110 zł netto – założona polisa online, tzn. użytkownik który wypełnił kalkulacje/obliczył wysokość składki i opłacił polisę.
 • CPL 20 zł netto – za uzupełnienie rejestracji o dane firmy i złożenie wniosku o finansowanie.
 • CPS 20% brutto od sprzedanej licencji.
 • CPL SOI 3,80 zł netto – nowy użytkownik zarejestrowany w grze.

Najczęstsze powodu odrzucenia prowizji:

 • duplikat,
 • rezygnacja Klienta,
 • odstąpienie od umowy,
 • odmowa udzielenia pożyczki,
 • porzucony formularz,
 • nieopłacone zamówienie.

Niestety nie każdy Reklamodawca tworzy raport z pełnymi informacjami o powodach odrzucenia akcji.

 

 

W jaki sposób walidacja wpływa na moje statystyki widoczne w panelu?

Każdy proces walidacji wpływa na statystyki.

Cześć akcji zmieni status z oczekujące na zaakceptowane lub odrzucone, co sprawi, że:

 • zmieni się kwota prowizji oczekujący,
 • zmieni się kwota prowizji zaakceptowanych.

Oprócz tego może zmienić się liczba akcji. Zwłaszcza, gdy w programach partnerskich przewidziane są:

 • bonusy oraz nagrody dla Partnerów
 • raporty z dowalidowaniem.

 

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *