Modele rozliczeń w marketingu afiliacyjnym

 

Modele rozliczeń w marketingu afiliacyjnym

Marketing afiliacyjny to rodzaj marketingu internetowego (online), opierającego się na współpracy Reklamodawców oraz Wydawców (Partnerów), najczęściej za pośrednictwem Sieci Afiliacyjnej.

Charakterystyczną dla marketingu afiliacyjnego cechą jest rozliczanie działań afiliacyjnych na podstawie efektu, czyli w tak zwanym modelu efektywnościowym lub performensowym. Z tego powodu nazwę marketing afiliacyjny używa się zamiennie z nazwą marketing efektywnościowy.

Modele rozliczeń:

CPM – cost per mille

CPT – cost per thousand

CPC – cost per click

uCPC – cost per unique click

CPL – cost per lead

CPL SOI – cost per lead Single Opt-In

CPL DOI – cost per lead Double Opt-In

CPL CPP – cost per lead cost per play

CMB – call me back

CPS – cost per sale

CPA – cost per action

CPO – cost per order

Flat Fee (FF) – stala opłata

 

 

Co oznaczają poszczególne nazwy modeli?

CPM oraz CPT – rozliczenie za 1000 wyświetleń danej kreacji reklamowej.

CPC – rozliczenie za kliknięcia w kreację reklamową.

uCPC – rozliczenie za unikalne kliknięcia w kreacje reklamową.

CPL – rozliczenie za wypełnienie formularza, może nim być wniosek o pożyczkę, formularz rejestracyjny na stronie, zapisanie się do newslettera. Definicja modelu CPL jest dość płynna, zawsze powinna być doprecyzowana.

CPL SOI – rozliczenie zwykle stosowane w grach online, oznacza, że nie jest wymagana dodatkowa weryfikacja danych.

CPL DOI – rozliczenie zwykle stosowane w grach online, oznacza, że jest wymagana dodatkowa weryfikacja danych na przykład poprzez potwierdzenie adresu e-mail.

CPL CPP – rozliczenie stosowane w przypadku reklam video, czyli za odtworzenie reklamy lub w przypadku gier online, za założenie konta oraz pierwsze zalogowanie do gry.

CMB – rozliczenie za pozostawienie podstawowych danych do kontaktu, najczęściej jedynie numeru telefonu lub adresu e-mail.

CPA – rozliczenie za akcję. Akcją może być: klik, formularz, zapisanie się do newslettera, sprzedaż. Definicja modelu powinna być doprecyzowana.

CPO – rozliczenie za zamówienie. Zamówieniem może być: wniosek o ofertę ubezpieczenia lub złożenie zamówienia w sklepie internetowym.

CPS – rozliczenie za sprzedaż produktu lub usługi.

Jako kreację reklamową rozumiemy:

  • link,
  • text link,
  • baner,
  • kreacje mailingową.

Modele rozliczeń można mieszać, najczęściej spotykanym modelem mieszanym jest model CPL+CPS. Model mieszany zwany jest również modelem hybrydowym. Dookreślenie SOI lub DOI może być stosowane przy innych modelach na przykład CPO, zawsze będzie dookreślało definicję modelu.

Każda z powyżej podanych definicji modeli jest definicją ogólną, w praktyce Reklamodawcy bardzo dokładnie definiują modele. Kluczowe by przed rozpoczęciem współpracy z danym Reklamodawcą przy jego programie partnerskim zapoznać się z modelem rozliczeń i jego definicją. Wskazane by program partnerski oraz definicja jego rozliczenia była optymalnie dobrana do sposobu pozyskiwania ruchu oraz jego rodzaju.

 

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *