AXA – CPL/CPS

AXA to francuska firma ubezpieczeniowa, działająca we wszystkich działach ubezpieczeń, uwzględniając ubezpieczenia na życie, chorobowe, majątkowe, komunikacyjne i inne.

W Polsce firma rozpoczęła działalność w 2006 roku od ubezpieczeń komunikacyjnych dla osób fizycznych.

Dostępne kampanie w naszej sieci:

1. AXA Multitravel- ubezpieczenia turystyczne.

Multitravel zapewnia kompletną ochronę bez względu na rodzaj podróży.
Model prowizyjny :  

 • CPL – 29 zł netto – poprawnie wypełniony formularz
Zalety produktu:
 • jedna polisa na wiele ryzyk,
 • ochrona podczas amatorskiego uprawiania sportu,
 • ubezpieczenie od chorób przewlekłych do 25 tys. euro,
 • ubezpieczenie od rezygnacji z podróży,
 • ochrona od zgubienia lub utraty bagażu,
 • najlepszy wariant- suma ubezpieczenia do 250 tys. euro.

<<Link do procesu>>

2. AXA OC/AC

Produkt AXA OC/AC to ubezpieczenie komunikacyjne w atrakcyjnej cenie.
Model i stawka prowizyjna:

 • CPS – 30 zł netto
Zalety produktu:
 • najtańsze ubezpieczenie OC na rynku
 • zapewni ochronę przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku ruchu Twojego samochodu
 • gwarantuje pokrycie kosztów naprawy bądź odszkodowanie od drobnych uszkodzeń aż do szkody całkowitej

<<Link do procesu>>