Walidacja – kilka ważnych informacji

Czym jest walidacja?

Pracownicy Sieci Afiliacyjnej w komunikacji dotyczącej rozliczeń posługują się słowem ‘walidacja’, co ono oznacza?

Słownik języka polskiego definiuję walidację jako  «ogół czynności mających na celu zbadanie odpowiedniości, trafności lub dokładności czegoś»[1]

W marketingu afiliacyjnym walidacja to proces, który ma za zadanie zweryfikować poprawność wygenerowanych akcji. Weryfikacja ta odbywa się pod kątem spełnienia wymagań naliczenia prowizji za akcję.

Walidacja jest jednym z najważniejszych elementów współpracy pomiędzy Reklamodawcą – Siecią Afiliacyjną – Wydawcą. Pozwala na ocenę skuteczności działań.

Jak wygląda proces walidacji?

Walidacji dokonuje Reklamodawca. Na podstawie określonych wcześniej wymagania sprawdza, czy dostarczane akcje spełnia warunki do wypłaty prowizji.

Sieć Afiliacyjna otrzymuje raport i na jego podstawie rozlicza Wydawców w systemie afiliacyjnym.

Jak długo trwa proces walidacji?

Zazwyczaj Reklamodawca waliduje dostarczone konwersje w miesięcznych cyklach, ale czasem zastrzega sobie prawo do dłuższych okresów rozliczeniowych. Dlaczego?

Coraz częściej Reklamodawcy zastrzegają, że prowizja nie zostanie wypłacona jeśli Klient skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, czyli jak czytamy na https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/

“Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. To uprawnienie nie przysługuje w przypadku zakupów w sklepach tradycyjnych.”

W związku z tym faktem, możliwe są następujące rozwiązania:

 • raporty walidacyjne są tworzone i przesyłane do Sieci Afiliacyjnych co najmniej 14 dni po zakończeniu miesiąca rozliczanego,
 • raporty walidacyjne są tworzone i przesyłane do Sieci Afiliacyjnych co najmniej 30 dni po zakończeniu miesiąca rozlicznego,
 • Reklamodawca tworzy i przesyła raport walidacyjny z niepełnymi statystykami, a po 30 dniach po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego tworzy i przesyła raport dowalidujący.

Należy wziąć pod uwagę taką możliwość, że Klient dostarczony ostatniego dnia miesiąca, może sfinalizować zakup dopiero w kolejnym miesiącu!
Warto poczekać na pełny raport.

Jakie mogą być powody odrzucenia konwersji?

Modele prowizyjny powinien posiadać dokładną definicję, to znaczy określać za co wypłacana jest prowizja.

Przykładowe definicje modelu rozliczeniowego:

 • CPL – 18 zł netto – zainteresowanie klienta potwierdzone podczas rozmowy telefonicznej (nie duplikat w przeciągu ostatnich 30 dni).
 • CPS – 2% – prowizja zostanie przyznana jeżeli w ciągu 40 dni od wysłania wniosku klient podpisze umowę kredytową i w ciągu 14 dni, nie odstąpi od niej.
 • CPA – 110 zł netto – założona polisa online, tzn. użytkownik który wypełnił kalkulacje/obliczył wysokość składki i opłacił polisę.
 • CPL 20 zł netto – za uzupełnienie rejestracji o dane firmy i złożenie wniosku o finansowanie.
 • CPS – 20% brutto od sprzedanej licencji.
 • CPL SOI – 3,80 zł netto – nowy użytkownik zarejestrowany w grze.

Każda dostarczona w danym programie partnerskim akcja musi spełnić warunki definicji modelu!

Najczęstsze powodu odrzucenia prowizji:

 • duplikat,
 • rezygnacja Klienta,
 • odstąpienie od umowy,
 • odmowa udzielenia pożyczki,
 • porzucony formularz,
 • nieopłacone zamówienie.

Niestety nie każdy Reklamodawca tworzy raport z pełnymi informacjami o powodach odrzucenia akcji.

W jaki sposób walidacja wpływa na moje statystyki widoczne w panelu?

Każdy proces walidacji wpływa na statystyki.

Cześć akcji zmieni status z oczekujące na zaakceptowane lub odrzucone, co sprawi, że:

 • zmieni się kwota prowizji oczekujący,
 • zmieni się kwota prowizji zaakceptowanych.

 

Oprócz tego może zmienić się liczba akcji. Zwłaszcza, gdy w programach partnerskich przewidziane są:

 • bonusy oraz nagrody dla Partnerów,
 • raporty z dowalidowaniem.

 

 

 

[1] https://sjp.pwn.pl/sjp/walidacja;2579514.htm