Sieci Afiliacyjne i ich rola w marketingu afiliacyjnym

 

Sieci Afiliacyjne i ich rola w marketingu afiliacyjnym

Co to takiego Sieć Afiliacyjna?

Sieć Afiliacyjna to podmiot posiadający technologię, pozwalająca na realizację kampanii reklamowych w ramach marketingu afiliacyjnego. Technologia ta to system afiliacyjny gromadzący Reklamodawców i Wydawców, czyli Partnerów.

Reklamodawcy to podmioty posiadające usługi i produkty na sprzedaż.

Wydawcy dysponują kanałami sprzedaży, za pomocą których docierają do Klientów Reklamodawców.

Pracownicy Afiliacyjnych zajmują się poszukiwaniem Reklamodawców oraz wdrażaniem i obsługą programów partnerskich, czyli kampanii reklamowych. Z drugiej strony werbują Wydawców do współpracy. Nawiązując współpracę z nowymi Partnerami Sieć zwiększa zasięg prowadzonych działań i możliwości dotarcia do Klienta. Tym samym otwierają kolejne kanały sprzedaży produktów i usług Reklamodawców.

Jako program partnerski rozumiemy wdrożoną w systemie afiliacyjnym kampanię reklamową konkretnego produktu lub konkretnej usługi Reklamodawcy. Program rozliczany jest w modelu i stawce określonej przez Reklamodawcę.

Technologia afiliacyjna umożliwia realizację podstawowych zadań Sieci Afiliacyjnych, czyli:

  • tworzenie programów partnerskich,
  • generowanie kodów zliczających,
  • gromadzenie statystyk, wynikających z działalności Partnerów,
  • możliwość rejestracji Partnerów,
  • udostępnianie linków partnerskich oraz kreacji reklamowych Partnerom,
  • rozliczanie działań Partnerów, wypłatę prowizji.

 

 

Czym jest marketing afiliacyjny?

Marketing afiliacyjny to część marketingu online. Marketing afiliacyjny to nic innego jak zachowanie mające na celu nawiązanie, a następnie podtrzymywanie kontaktów i współpracy pomiędzy daną jednostką, grupą, organizacją, a innymi. Reklamodawca zleca wykonanie działań marketingowych podmiotom zewnętrznym – sieciom afiliacyjnym, które udostępniają –program partnerski.

Koncepcją marketingu afiliacyjnego (w skrócie afiliacji) jest promowanie usług i produktów Reklamodawców za pomocą sieci Partnerów, działających w różnych kanałach sprzedażowych. Partnerzy to jedno z ogniw marketingu afiliacyjnego, pozostałe ogniwa to Reklamodawcy i Sieci Afiliacyjne. Współpraca pomiędzy wszystkimi ogniwami to korzyści dla każdej ze stron. Reklamodawca sprzedaje swoje produkty lub usługi, Partnerzy otrzymują wynagrodzenie za dotarcie do Klienta, a Sieć Afiliacyjna otrzymuje prowizję za obsługę programu partnerskiego oraz znalezienie i pomoc Partnerom.

Afiliacja postrzegana jest jako najtańsza forma reklamy, co wynika ze sposobu wynagradzania Partnerów generujących akcje – wynagradzanie za efekt jest cechą wyróżniającą marketing afiliacyjny.

Reklamodawca ma możliwość dotarcia do Klienta bez ponoszenia kosztów nie przekładających się bezpośrednio na koszt sprzedaży. Dodatkową korzyścią jest budowanie rozpoznawalności marki. Wykorzystując kanały dotarcia do Klienta, które udostępniają Partnerzy, płacą jedynie za określony efekt.

Partner/Wydawca wykorzystuje posiadany przez siebie kanał sprzedaży, umieszczając link lub kreację reklamową na swojej stronie internetowej i stara się zachęcić użytkowników strony do zakupu. Każde klikniecie w kreacje reklamową może zakończyć się akcją, która podlega rozliczeniu, np. zapis do newslletera. Wówczas Partner otrzymuje wynagrodzenie.

 

 

Jaka jest rola Sieci Afiliacyjnej w marketingu afiliacyjnym?

Główną rolą Sieci Afiliacyjnej jest gromadzenie w swoim systemie afiliacyjnym Reklamodawców i Wydawców.

Sieć Afiliacyjna to podmiot, który umożliwia realizację zadań marketingu afiliacyjnego. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenia oraz kontakty, obsługuje technologie afiliacyjną, często jest przewodnikiem dla Reklamodawców i Partnerów. Sieć, stanowiąc łącznik pomiędzy Reklamodawcą a Wydawcą, zachęca do udziału w danym programie partnerskim. Wszystko to sprawia, że jest głównym ogniwem marketingu afiliacyjnego.

 

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *