3 zasady dobrych relacji w marketingu afiliacyjnym

 

3 zasady dobrych relacji w marketingu afiliacyjnym

Najlepsze ceny i jak najciekawsza oferta to klucz do wszystkiego. Takie twierdzenie jeszcze do niedawna było podstawą większości firm. Sukces działań biznesowych zależy od wielu czynników i nie zawsze te materialne są najważniejsze. Czasem warto postawić na dobre relacje! Marketing afiliacyjny w dużej mierze opiera się na tym, co dzieje się w sieci i korzysta z różnych technologii. Technologie w tej dziedzinie są niezastąpione, jednak tak naprawdę bez ludzi byłyby zupełnie bezużyteczne.

Istnieje bardzo wiele współczesnych pozycji literatury poradnikowej na temat podejścia do partnerów biznesowych czy klientów. Znaczna większość z nich wyraźnie podkreśla znaczenie relacji, a nawet ich wyższość nad liczbami. Relacje w biznesie — możemy odnieść się tutaj do zasady precedencji, czy innego zestawu manier biznesowych. Wielu osobom ze środowiska afiliacyjnego kojarzą się one z wysokimi stanowiskami i niezupełnie naturalnym zachowaniem. Z tego względu proponujemy zadbać o dobre relacje zgodnie z poniższymi zasadami.

Są one bardzo proste i swobodne, a w zasadzie wymagają tylko garści zaangażowania.

 

 

Relacje poziom 1: odpisuj, odpisuj i jeszcze raz odpisuj

Wiele spraw, które kiedyś załatwiało się tradycyjnie, dzisiaj wykonuje się z pomocą komputera. Postęp technologiczny sprawił, że listy, telefony i kontakt bezpośredni zastąpił internet — strony internetowe i poczta elektroniczna. Wydawcy, Reklamodawcy i wszystkie zespoły sieci afiliacyjnych z tych narzędzi korzystają wyjątkowo często. Większość rozmów, które mają miejsce w sferze afiliacji, odbywa się poprzez e-maila lub skypa. Dlatego warto zastanowić się nad jakością prowadzonej przez nas korespondencji, a w szczególności nad dwoma elementami.

  • Potrzeba odpowiedzi. Czasami w trakcie wymiany wiadomości, jedna ze stron przestaje odpisywać, bo z jej perspektywy temat jest zakończony. Warto wtedy pamiętać, że informacja zwrotna jest na wagę złota! Odpisujmy, aby potwierdzić ustalenia, ale również, aby zwyczajnie podziękować za informacje, czy życzyć rozmówcy miłego dnia. W ten sposób nasze mailowe rozmowy będą bardziej naturalne, a obaj rozmówcy będą mieć pewność, że dialog faktycznie dobiegł końca.
  • Czas odpowiedzi. Świat afiliacji działa 24 godziny na dobę. Nie oznacza to jednak, że każdy uczestnik musi być nieustannie dostępny. Są jednak sytuacje, kiedy nadawca wiadomości nie otrzymuje odpowiedzi kolejny już dzień. Takie sytuacje bez względu na to, kim jest nadawca, a kim odbiorca, są dość nieprofesjonalne. Pamiętajmy, że osoby, które do nas piszą, zazwyczaj chcą się czegoś od nas dowiedzieć lub coś nam zaproponować. Takie zachowanie osłabia relacje, a może prowadzić nawet do utraty partnerów.

 

 

Relacje poziom 2: dbaj o interesy obu stron

Marketing afiliacyjny to branża, w której nieustannie coś się zmienia. Bardzo powszechnymi działaniami są wszelkie rozmowy, w których jedna ze stron potrzebuje załatwić jakąś sprawę. Nierzadko też ta sprawa jest pilna i wymaga szybkiego podjęcia tematu. W takich przypadkach wydać się może, że jedna strona jest zależna od drugiej — że jednej ze stron zależy znacznie bardziej. Czy takie podejście nie psuje relacji?

Pomiędzy Wydawcami, Reklamodawcami i sieciami afiliacyjnymi istnieją specyficzne powiązania. Pozwalają one na to, aby każdy z uczestników tego biznesowego związku czerpał korzyść. Każda okazja do kontaktu jest okazją do budowania relacji. Wystarczy interesować się rozmówcą. Jak to zrobić? Wystarczy spojrzeć na sprawę z jego perspektywy, może zadać dodatkowe pytania, czy zapytać o jego opinię. Cel wszystkich użytkowników afiliacji jest tak naprawdę taki sam. Z tego powodu zadanie to nie powinno sprawiać większego problemów.

Dodatkowym motywatorem takiego podejścia powinna być jedna ważna myśl. Jednego dnia to ktoś od nas potrzebuje jakichś informacji lub podjęcia jakiegoś działania. Z kolejnym dniem sytuacja może się odwrócić i to my będziemy uzależnieni od czyjejś aktywności. Bez względu na to, jaką rolę odgrywamy w świecie afiliacji — angażujmy się w rozmowy, aby nie były one obojętne i jednokierunkowe.

 

 

Relacje poziom 3: nie bój się tematów pozabiznesowych

Marketing afiliacyjny jest zajęciem bardzo ciekawym i każdego dnia stawia wszystkim nowe wyzwania. Zazwyczaj naturalnie każdy z nas angażuje się w swoje zadania, a tematy rozmów nie wykraczają poza te biznesowe. Czasami nawet mamy wątpliwości, czy wypada rozmawiać o sprawach prywatnych. Czy nie zepsuje to naszych relacji?

Badania i doświadczenia pokazują wyraźnie, że w tym zakresie bardzo trudno o pogorszenie relacji. Warto od czasu do czasu odejść od tematów biznesowych i wymienić kilka zdań na tematy osobiste. Oczywiście w tej kwestii ważny jest umiar i naturalność takich rozmów. Najczęściej takie możliwości pojawiają się podczas rozmów przed weekendowych oraz okresach wakacji. Można wtedy porozmawiać na tematy raczej bezstronne jak np. spędzanie wolnego czasu czy zainteresowania. Takie konwersacje pozwalają bliżej się poznać i budują dobre relacje. Jednocześnie nie naruszają relacji biznesowych i nie powodują napięcia.

 

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *